top of page

Memede ameliyatsız tedaviler

Meme hastalıklarında klasik yaklaşım cerrahi operasyondur. Ancak cerrahi operasyonların genel anestezi gerektirmesi, memede kesi izi bırakması, şekil bozukluğu yapabilmesi ve oluşan nedbe dokusunun ultrason ve mamografide kanser dokusunu taklit ederek radyolojik takipte sorun yaratması gibi dezavantajları vardır. Bu nedenle, ameliyat dışı girişimsel tedavi yöntemleri gittikçe önem kazanmaktadır. Bu yöntemler, ultrason, mamografi ya da emar rehberliğinde, lokal anestezi altında ve bir iğne deliğinden yapılır ve hasta birkaç saat gözlendikten sonra taburcu edilebilir. Girişimsel tedavilerden sonra memede kesi izi, deformasyon ve nedbe dokusu oluşmaması ve meme estetiğinin korunması bu yöntemlerin diğer avantajlarıdır. 

Memede ameliyatsız tedavi yöntemleri en sık kist ve fibroadenom gibi iyi huylu (benign) kitlelerde uygulanır. Ancak, kriyoablasyon ve radyofrekans ablasyon gibi yakma ve dondurma yöntemleri bazı hastalarda meme kanserinde de başarıyla kullanılmaktadır. Bu tedavilerin meme kanserlerinin çoğunda kullanılması için teknik bir engel yoktur. Sadece yeterince bilimsel veri oluşması beklenmektedir. Bu veriler de geldiğinde, meme kanserlerinin büyük çoğunluğunun basit bir klinik ortamında lokal anestezi altında bir iğne deliğinden tedavi edilmesi ve hastanın 1 saat sonra evine gitmesi mümkün olabilecektir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞMA FORMU

Varsa lütfen meme ultrasonu, mamografi ve emar raporlarınızı

0.534.551 0 551 nolu telefona whats up dan gönderiniz.

Hastalığınızın kısa bir özetini de eklemeyi unutmayınız.

Tebrikler! Mesajınız alındı.

bottom of page