top of page

Fibroadenom

Fibroadenomlar memedeki bağ dokusu (fibrozis) ve salgı bezi dokusu (adenom) içeren iyi huylu kitlelerdir. Memede en sık rastlanan benign solid (katı) tümörlerdir, en sık 20-30 yaş arası görülürler. Fibroadenomlar, tek ya da çok sayıda olabilirler. Genellikle küçüktürler, ancak 10cm ye varan dev fibroadenomlar da görülebilmektedir. Büyük fibroadenomlar ele gelebilirler; genellikle düzgün kenarlı, lastik kıvamında ve elin altından kayacak kadar hareketli (mobil) kitlelerdir.

 

Fibroadenomlar ultrason ve mamografide tipik görünümlü ise, büyümüyor ve şikayet yaratmıyorsa takip edilebilirler. Takipte büyüme ya da şekil değişikliği görülürse biyopsi yapmak gerekir. Biyopsi ile fibroadenom olduğu kanıtlansa bile, bu tür kitlelerin bir kısmı büyüktür, büyümeye devam edebilir, ağrı ve şekil bozukluğu yapabilir ya da hastayı psikolojik olarak rahatsız edebilir. Bu gibi durumlarda, fibroadenomların ya cerrahi olarak alınması ya da ameliyatsız girişimsel yöntemlerden biriyle tedavi edilmesi gerekir. Ameliyatla memede kesi izi kalması, memede bazen deformasyon oluşması ve gelişen nedbe dokusunun mamografi takiplerini zorlaştırması nedeniyle ameliyatsız yöntemler gittikçe daha fazla tercih edilmektedir. Bu yöntemlerin en sık kullanılanları kriyoablasyon, vakum biyopsisi ve BLES dir.

Kriyoablasyonda, ultrason rehberliğinde ciltten girilerek fibroadenomun içine ince bir iğne yerleştirilir. Büyük fibroadenomlarda birden fazla iğne kullanmak gerekebilir. Daha sonra, yaklaşık yarım saat süren bir işlemle kitle tamamen dondurulur. Canlılığını kaybeden fibroadenom gittikçe küçülür ve elle hissedilemez duruma gelir. Bu yöntemde memede hiç kesi olmaz ve deformasyon gelişmez. 

Vakum biyopsisi ve BLES (Breast Lesion Excision System) yöntemlerinde ise, ciltte birkaç mm lik bir kesi yapılır ve bu kesiden yerleştirilen biraz daha kalın bir iğne ile fibroadenom parçalar halinde ya da bir bütün olarak dışarı alınır. Bu işlem yaklaşık 15-20 dakikada tamamlanabilir. 

Hangi yöntem seçilirse seçilsin ameliyatsız tedavilerimizin aşağıdaki avantajları vardır.

1. İğne deliğinden ya da minik bir kesiden yapılırlar.

2. İşlem ağrısızdır, lokal anestezi yeterlidir, narkoz gerekmez. 

3. Kısa sürerler, hasta aynı birkaç saat sonra evine gidebilir.

4. Memede deformasyon yapmazlar, meme estetiğini bozmazlar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞMA FORMU

Varsa lütfen meme ultrasonu, mamografi ve emar raporlarınızı

0.534.551 0 551 nolu telefona whats up dan gönderiniz.

Hastalığınızın kısa bir özetini de eklemeyi unutmayınız.

Tebrikler! Mesajınız alındı.

bottom of page