top of page
Çapa 2

BLES

BLES, İngilizce (Breast Lesion Excision System) kelimelerinin baş harflerinden oluşan bir terimdir. Meme hastalıklarının tanı ve tedavisinde yaklaşık 15 yıldır kullanılan oldukça özellikli bir yöntemdir. BLES de amaç, memede saptanan şüpheli bir duku ya da tümörün tamamını ya da büyük bir kısmını tek seferde dışarı almaktır. Bu özellikleriyle, tıpkı vakum biyopsisi gibi, hem tanı (biyopsi almak) hem de tedavi için kullanılabilir.

BLES iğnesi, vakum biyopsi iğnesinden biraz daha kalındır ve yaklaşık 6-7mm kadardır. İşlem için, lokal anestezi ve hafif sedasyon altında ciltte 7-8mm lik bir kesi yapılır ve BLES iğnesi ultrason rehberliğinde kitleye doğru ilerletilir. İğne kitleye ulaştığında, kitle tam ortalanır ve cihaz çalıştırılır. İğnenin kenarından çıkan özel teller, çevre dokuyu bir yandan radyofrekans enerjisiyle ısıtarak keserken bir yandan da kitleyi bir kepçe gibi çepeçevre kavrarlar. Daha sonra, iğne kitle ile birlikte ciltteki kesiden esnetilerek çıkartılır. 

Hem BLES hem de vakum biyopsisi bir doku ya da kitlenin tamamını küçük bir kesiden ameliyatsız olarak dışarı alabilirler. Bu sayede hem biyopsi için hem de tedavi için kullanılabilirler. Her iki yöntemin birbirine özgü avantaj ve dezavantajları vardır. Bunlar aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖZELLİKLER
VAKUM BİYOPSİSİ
BLES
Cit kesisi
4-5mm
6-7mm
Kitle çapı (max)
Kitle sayısı
Kanama miktarı
Alınan doku bütünlüğü
Maliyet
Sınır yok
Max: 2.5 cm
Sınır yok
Bir iğne ile 1 kitle
Daha fazla
Daha az
Parçalar halinde
Tek parça, bütün
Nispeten iyi
Daha fazla

DANIŞMA FORMU

Varsa lütfen meme ultrasonu, mamografi ve emar raporlarınızı

0.534.551 0 551 nolu telefona whats up dan gönderiniz.

Hastalığınızın kısa bir özetini de eklemeyi unutmayınız.

Tebrikler! Mesajınız alındı.

bottom of page