top of page

İntraduktal papillom

Memedeki süt kanallarının içinden gelişen bir benign tümördür. Bağ dokusu, salgı bezi dokusu ve damar dokusundan oluşurlar. Meme başında kanlı akıntısı olan kadınlarda en sık saptanan meme kitlesidir.

 

İntraduktal papillomlar daha çok meme başı yakınındadırlar. Büyük olanlar, ultrason, mamografi ve emarda görülebilirler. Küçük olanlar ise ancak duktografi (galaktografi) denen bir tetkikle saptanabilirler. Bu tetkikte, meme başındaki süt kanallarına çok ince bir kanülle girilerek kanalları boyayan bir ilaç verilir. İntraduktal papillomlar, süt kanalları içinde ilaç tutmayan dolum defektleri şeklinde görülürler. İntraduktal papillomlar genellikle tektir ancak bazen çok sayıda olabilirler. Çok sayıda papillomu olan kadınlarda, meme kanserine yakalanma riskinin normal kadınlara göre biraz daha yüksek olduğu gösterilmiştir.

 

İntraduktal papillomlarda genellikle kitlenin cerrahi olarak çıkarılması önerilir. Ancak son yıllarda, bu tür papillomların çoğu vakum biyopsisi yöntemiyle girişimsel radyologlar tarafından çıkarılmaktadır. Bu yöntemin avantajı, lokal anestezi altında 3-4mm lik bir kesiden ultrason rehberliğinde yapılması, dikiş gerektirmemesi ve hastanın tedaviden hemen sonra evine gidebilmesidir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞMA FORMU

Varsa lütfen meme ultrasonu, mamografi ve emar raporlarınızı

0.534.551 0 551 nolu telefona whats up dan gönderiniz.

Hastalığınızın kısa bir özetini de eklemeyi unutmayınız.

Tebrikler! Mesajınız alındı.

bottom of page