top of page

Filloid tümör

Memede sık rastlanmasa da  fibroadenomla karışabilen solid bir iyi huylu kitledir. Ultrason görünümü fibroadenoma çok benzer, ancak kenarları daha düzensiz olabilir. En önemli farkı, fibroadenoma göre kısa zamanda çok daha hızlı büyümesidir. Tanı biyopsi ile konur. Biyopsi sonrası önerilen tedavi cerrahi ile geniş olarak alınmasıdır. Aynı yerden tekrarlama ihtimali fibroadenomlara göre daha fazladır. Tekrarlayan olgularda, ameliyat yerine dondurma tedavisi (kriyoablasyon) tercih edilebilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞMA FORMU

Varsa lütfen meme ultrasonu, mamografi ve emar raporlarınızı

0.534.551 0 551 nolu telefona whats up dan gönderiniz.

Hastalığınızın kısa bir özetini de eklemeyi unutmayınız.

Tebrikler! Mesajınız alındı.

bottom of page