top of page

Mamografi

Memenin özel cihazlarla çekilen bir röntgen filmidir. Klasik röntgen filminden farkı, daha düşük radyasyon kullanarak çok daha ayrıntılı görüntü sağlayan özel cihazlar kullanılmasıdır. Mamografide, meme birbirine paralel iki tabaka arasında hafifçe sıkıştırılır. Amaç, memenin kalınlığını eşitlemek ve çekim sırasında memenin hareket ederek görüntüyü bozmasına engel olmaktır. Meme sabitlendikten sonra, bir taraftan giren x ışınları memeden geçerek diğer taraftaki elektronik ekran üzerine düşerler ve memedeki yapıların gölgelerinden oluşan bir görüntüyü meydana getirirler. Bu görüntüde, siyah alanlar memede bolca bulunan yağ dokusunu, beyaz alanlar ise memedeki salgı bezlerini (glandüler doku) temsil ederler. Oluşan görüntü 2 boyutludur. Yani memedeki tüm oluşumların üst üste binen bir görüntüsüdür. Bu nedenle, mamografi daima birbirine dik iki planda çekilerek üst üste binen oluşumlar iki farklı açıdan incelenir ve birbirinden ayırt edilmeye çalışılır.

 

Memede rastlanan kistlerle iyi ve kötü huylu tümörler de mamografide beyaz görünürler. Eğer glandüler doku (salgı bezleri) fazla ise (örneğin genç kadınlarda), meme zaten beyaz göründüğünden kist ve tümörler iyi görünmez ve mamografide atlanabilirler. Bu tür memelere yoğun (dens) meme adı verilir. Memede yağ dokusu fazla ise (örneğin yaşlı kadınlarda) meme zemini siyah-gri görüneceğinden beyaz görünen kist ve tümörler çok daha kolay saptanabilir. Dolayısıyla, memede bir kitlenin saptanabilmesi mamografi çekiminin kalitesi yanında büyük ölçüde memenin yapısıyla ilişkilidir. Genç kadınlarda ve yoğun (dens) meme yapısı olanlarda tümörler görülmeyebilir; bu tür bireylerde her 2 meme kanserinden birisi mamografide atlanabilir. Yaşlı kadınlarda ve meme yapısı yağlı olan kadınlarda ise mamografinin duyarlılığı çok artar ve kanserlerin %90 dan fazlası kolayca tesbit edilebilir. Bu nedenle, her mamografi raporunda memenin yoğunluk derecesi de tip 1 ile tip 4 arasında derecelendirilerek belirtilir. Tip 1 en yoğun, tip 4 ise en yağlı meme yapısını temsil eder. Böylece, raporu okuyan hekim mamografi bulgularını memenin yapısına göre değerlendirir ve gerekirse ultrason ya da emar gibi ilave filmler isteyebilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞMA FORMU

Varsa lütfen meme ultrasonu, mamografi ve emar raporlarınızı

0.534.551 0 551 nolu telefona whats up dan gönderiniz.

Hastalığınızın kısa bir özetini de eklemeyi unutmayınız.

Tebrikler! Mesajınız alındı.

bottom of page