top of page

Emar (MR)

Emar (MR), günümüzde meme hastalıklarının tanısında gittikçe daha sık olarak kullanılan bir tekniktir. En önemli avantajları radyasyon içermemesi, her iki memeyi aynı anda gösterebilmesi ve değerlendirmenin incelemeyi yapan doktora fazla bağımlı olmamasıdır. 

Memenin emar filmi, normal emar cihazlarında çekilir. Ancak, hasta yüzükoyun yatırılır ve her iki meme özel oyukların içine yerleştirilir. Bu oyukların çevresinde, sinyali güçlendiren ve görüntü kalitesini artıran "meme koil' i" adı verilen özel sargılar vardır. Çekim süresi ortalama 40 dakika kadardır. Bu süre içinde hem diğer organlarda da kullanılan ve "sekans" adı verilen genel çekimler yapılır hem de damardan ilaç verilip ilacın memedeki kitleyi boyama hızı ve süresini ölçen özel çekimler de uygulanır. Emarda da, ultrason ve mamografide olduğu gibi, meme kitleleri değerlendirilirken kitlenin şekli, kenarlarının keskin-düzgün olup olmadığı, cilde dik mi paralel mi olduğu gibi klasik kriterlere bakılır. Ancak bunların yanında, damardan verilen ilacın kitleyi hangi şekilde boyadığı da kitlenin yapısı hakkında fikir verir. Kötü huylu (malign) kitleler genellikle ilacı hızlı bir şekilde emer ve hızlı bir şekilde bırakırlar, iyi huylu (benign) olanlar ise genellikle ilacı yavaş emip daha uzun bir sürede bırakırlar. Ancak bu özelliklerin istisnaları çoktur ve mamografide ve ultrasonda olduğu gibi, emarda da sadece radyolojik kriterlere dayanarak kesin tanı konulamaz, sadece hangi hastalarda takip, hangi hastalarda da biyopsinin gerekli olduğu söylenebilir.

 

Emar, radyasyon içermemesine rağmen, nispeten pahalı ve uzun süren bir incelemedir. Ayrıca, kanserlerin %95 den fazlasını göstermesine rağmen, kanser olmayan zararsız kitleleri de aynı şekilde gösterdiğinden kafa karışıklığı yaratabilir ve gereksiz biyopsilere neden olabilir. Bu nedenle, meme hastalıklarının tanısında tek başına kullanılmamalı, sadece ultrason ve mamografinin yeterli bilgi veremediği hastalarda bu tetkiklere ilave olarak yapılmalıdır.

 

Hangi hastalarda meme emar' ı çekilmelidir?

1. Kanser şüphesi olmasına rağmen, mamografi ve ultrasonda kanser net olarak gösterilemiyorsa.

2. Genetik olarak meme kanseri riski yüksek olan hastalarda (örneğin BRCA1 ve BRCA2 mutasyonu olanlar) erken yaşlardan itibaren tarama amacıyla.

3. Meme implantı olanlarda implantın değerlendirilmesi amacıyla.

4. Meme koruyucu cerrahi planlanan ancak birden fazla odakta kanser şüphesi olan hastalarda diğer kanser odaklarını göstermek için

5. Ameliyattan sonra aynı yerde nüks şüphesi olan hastalarda, nüks tümörü reaksiyonel dokudan ayırt etmek için

6. Ameliyatla biyopsi yapılmış ve geride tümör dokusu kalmışsa bu dokuyu göstermek amacıyla,

meme emar incelemesi yapılabilir.

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞMA FORMU

Varsa lütfen meme ultrasonu, mamografi ve emar raporlarınızı

0.534.551 0 551 nolu telefona whats up dan gönderiniz.

Hastalığınızın kısa bir özetini de eklemeyi unutmayınız.

Tebrikler! Mesajınız alındı.

bottom of page