top of page

Memenin iyi huylu kitleleri

Memede ele gelen kitlelerin %80-85 i iyi huylu (benign) kitlelerdir. Bu kitlelerin benign olduğu bazen ultrason, mamografi ve emar gibi görüntüleme yöntemleriyle anlaşılabilir. Bazen de, bu kitlelerin benign mi malign mi (kötü huylu) olduğu anlaşılamaz, ikisini ayırmak için biyopsi yapmak gerekir.

Memede rastlanan benign (iyi huylu) kitleler büyümüyorlarsa ve şikayete yol açmıyorlarsa tedavi gerekmez, belli aralıklarla ultrason ya da mamografi takibi yeterlidir. Benign kitleler büyükse, büyüyorlarsa, şikayete yol açıyorlarsa ya da hasta arzu ediyorsa ameliyatla ya da ameliyatsız girişimlerle tedavi edilebilirler. Memede en sık rastlanan benign (iyi huylu) kitleler şunlardır.

DANIŞMA FORMU

Varsa lütfen meme ultrasonu, mamografi ve emar raporlarınızı

0.534.551 0 551 nolu telefona whats up dan gönderiniz.

Hastalığınızın kısa bir özetini de eklemeyi unutmayınız.

Tebrikler! Mesajınız alındı.

bottom of page