top of page

Yıllık mamografi ve ultrason kontrollerinizi neden hep aynı merkezde yaptırmalısınız?

Meme kanserinin erken saptanmasında temel tanı yöntemleri mamografi ve ultrasondur. Ultrasonun daha erken yaşlardan, mamografinin de 40-50 yaşlarından başlayarak ortalama yılda bir kez çektirilmesi önerilmektedir. Bu çekimler sırasında, memede şüpheli görünümler saptanabilir ve takip önerilir. Takipte bu görünümlerin değişmesi (büyümesi, kireçlenmesi ya da kenarlarının düzensizleşmesi) ya da daha önce hiç olmayan bir kitlenin belirmesi kanser açısından son derece önemli bulgulardır ve bunlar ancak eski mamografi ya da ultrason görünümleri kıyaslanarak anlaşılabilir. Ne var ki, hasta eğer filmlerini daha önce farklı farklı merkezlerde çektirmişse bu kıyaslamayı yapmak güçleşir, çünkü:

1. Mamografi cihazlarının kalitesi ve etkinliği cihazdan cihaza değişebilir, film kalitesi de çekimi yapan teknisyene göre farklılık gösterebilir. Aynı merkezde çekilen mamografilerde bu sıkıntı olmaz

2. Filme basılan mamografi görüntüleri zaman geçtikçe bozulabilir. Mamografi aynı merkezde çekilirse, eski çekimlere bilgisayar ekranından bakılacağından bu problem yaşanmaz.

 

3. Ultrason hem cihaza hem de hekimin bilgi ve tecrübesine çok bağımlı bir tetkiktir. Farklı cihazlarla ve farklı hekimlerle yapılan meme ultrasonlarında birbiriyle çelişen sonuçlar çıkabilir. Bu sonuçlar nedeniyle gereksiz tetkikler ya da biyopsiler yapılabilir. Aynı merkezde yapılan ultrason takiplerinde bu sorunlar ortadan kalkar.

 

4. Ultrason muayenesinde, doktor probu memede gezdirerek bir video izler gibi 15-20 dakika süreyle memenin tüm alanlarını inceler. Bu inceleme binlerce fotoğraf görüntüsüne karşılık gelir. Hastaya raporla birlikte verilen kağıda basılan ultrason görüntüsü sadece birkaç fotoğraftan oluşur ve ultrason muayenesinin bütününü temsil edemez. Dolayısıyla, ultrason kontrolleri sırasında kağıda basılan eski görüntülerle kıyaslama yapmak hatalı sonuç verebilir. Oysa incelemeler,aynı merkezde aynı hekim tarafından yapılırsa cihaza kayıtlı olan görüntülerden yararlanılabilir.

Sonuç olarak, meme ultrason ve mamografisi bir defa değil yıllarca tekrarlanması gereken ve ancak böyle yapılırsa hastaya yarar sağlayan tetkiklerdir. Hastanın maksimum yarar sağlanabilmesi için buu tetkiklerin tercihan aynı cihaz ve hekimler tarafından yapılması uygun olacaktır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bottom of page