top of page

Prof Dr Saim Yılmaz

 

"Meme hastalıklarında tüm tanı yöntemleri ve biyopsiler artık tek merkezde"

Meme hastalıklarının, özellikle de meme kanserinin sık görülmesi ve toplumun bu konudaki farkındalığının artması meme ile uğraşan tanısal merkezlerin önemini ve sorumluluğunu artırmıştır. Meme ile özel olarak ilgilenen radyoloji merkezleri sayıca azdır, mevcut olanlarda da memede gerekli olan tanısal ve girişimsel işlemlerin bir kısmı yapılmamaktadır. Örneğin, meme radyolojisi ile uğraşan birçok merkezde sadece ultrason ya da ultrason ve mamografi yapılmakta, hasta emar filmi ya da biyopsi için başka bir merkeze gitmek zorunda kalmaktadır. Yine, ultrason ve mamografi takiplerinin ideal olarak aynı hekim tarafından yapılması gerekirken, merkezlerdeki arşivleme sorunları ya da hastadan kaynaklanan nedenlerle bu mümkün olamamakta ve hasta değişik hekimler tarafından düzensiz olarak takip edilmektedir. Bu durum, meme hastalıklarının tanı ve takibinde ciddi sorunlara yol açabilmektedir. Merkezimizin amacı, meme hastalıkları konusunda bilgili ve deneyimli ekibimizle, en modern cihazları kullanarak meme hastalıklarının radyolojik tanısı, takibi, biyopsi ve tedavi edici girişimsel işlemlerini tek bir çatı altında hizmetinize sunmaktır.

Elle muayene yetmez. Neden ultrason ve mamografi gerekli?
Memede radyolojik tanı ve takip neden çok önemli?
Aynı merkezde ultrason, mamografi Emar ve biyopsi
Ağrısız mamografi mümkün mü?
Meme biyopsileri: Ağrı yok, ertesi gün sonuç elinizde
Vakum biyopsisi: 3mm kesiden tüm kitleyi alabiliriz
İyi huylu meme kitleleri: Ameliyatsız tedavilerimizi öğrenin
Meme kitlelerinde kriyoablasyon (dondurma) tedavisi

DANIŞMA FORMU

Varsa lütfen meme ultrasonu, mamografi ve emar raporlarınızı

0.534.551 0 551 nolu telefona whats up dan gönderiniz.

Hastalığınızın kısa bir özetini de eklemeyi unutmayınız.

Tebrikler! Mesajınız alındı.

bottom of page